Lớp tập huấn “Diễn giải và áp dụng hiệu quả INCOTERMS 2020 – Lưu ý cho doanh nghiệp từ một số tranh chấp điển hình”

Thời gian: 25/11/2021Địa điểm: Trực tuyếnĐăng ký tham dự: Theo link đính kèm Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết từ thực tiễn hoạt động thương mại quốc…

View More Lớp tập huấn “Diễn giải và áp dụng hiệu quả INCOTERMS 2020 – Lưu ý cho doanh nghiệp từ một số tranh chấp điển hình”

VCCI Hải Phòng hưởng ứng Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động.

Xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo…

View More VCCI Hải Phòng hưởng ứng Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động.

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công gửi lời chúc mừng đến các doanh nhân Việt Nam nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Sáng ngày 13/10/2021 Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công đã có bưu thiếp chúc mừng gửi đến các doanh nhân Việt Nam nhân dịp kỷ…

View More Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công gửi lời chúc mừng đến các doanh nhân Việt Nam nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10