Bổ sung nhiều đối tượng vào diện được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất

Nhiều đối tượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc các lĩnh vực kinh doanh gặp khó khăn do dịch Covid-19 đã được Bộ Tài chính bổ sung vào diện được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất trong năm 2021.

DN hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng, sản xuất than thuộc đối tượng được gia hạn tiền thuế. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2021. Trong đó, có thêm nhiều đối tượng được đề xuất gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất.

Bổ sung doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực gặp khó

Năm 2020, Bộ Tài chính trình và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho nhiều đối tượng doanh nghiệp (DN) chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhận thấy sang năm 2021, các DN vẫn chịu những bất lợi từ dịch bệnh, do đó, Bộ Tài chính xây dựng và hoàn thiện để sớm trình Chính phủ dự thảo nghị định này.

Theo dự thảo nghị định, nguyên tắc lựa chọn đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cần phải đảm bảo đối tượng thụ hưởng chính sách phải là những DN, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề do dịch Covid-19. Ngoài ra, nghị định cũng phải tạo điều kiện cho công tác quản lý thuế theo đúng chức năng, tránh tăng thủ tục hành chính, đồng thời tránh thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Theo báo cáo chỉ số sản xuất công nghiệp của Tổng cục Thống kê công bố, một số ngành có chỉ số sản xuất năm 2020 giảm mạnh như: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng giảm 33,5%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 12%; sản xuất mô tô, xe máy giảm 9,7%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị giảm 9,4%; sản xuất xe có động cơ giảm 6,7%; sản xuất đồ uống giảm 5,2%; thoát nước và xử lý nước thải giảm 5,2%.

Một số ngành có chỉ số tồn kho ước tính tại thời điểm 30/12/2020 tăng cao so với cùng thời điểm năm trước như: Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 231,6%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 143,9%; sản xuất kim loại tăng 126%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 79,3%; sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 56,6%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 44,5%; in, sao chép bản ghi các loại tăng 37,7%; sản xuất mô tô, xe máy tăng 37%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 35,2%…

Căn cứ tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của các ngành nêu trên và kết quả nộp NSNN năm 2020 theo ngành; đồng thời thực hiện nghị quyết của Chính phủ, Bộ Tài chính đã đề xuất một số đối tượng được gia hạn trong năm 2021.

Cụ thể như sau: tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với toàn bộ các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020.

Đồng thời bổ sung tổ chức, DN, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực: Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập DN của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên được thu theo hiệp định, hợp đồng); hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng; sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị…

Gia hạn khoảng 115 nghìn tỷ đồng

Đối với thuế GTGT, để không ảnh hưởng đến cân đối NSNN năm 2021, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế trong 5 tháng đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý), gia hạn thời hạn nộp thuế trong 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7/2021 và gia hạn thời hạn nộp thuế trong 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8/2021 của các DN, tổ chức nêu trên. Qua đánh giá, thực hiện theo quy định nêu trên thì tổng thu NSNN của các tháng từ tháng 3 đến tháng 8/2021 giảm khoảng 68.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2021 không giảm do DN phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/12/2021.

Đối với thuế TNDN, theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, thuế TNDN thực hiện khai tạm tính theo quý và quyết toán theo năm. Người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Để tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho DN nhất là trong giai đoạn hiện nay, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN như sau: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2021 của DN, tổ chức thuộc đối tượng được quy định nêu trên. Thời gian gia hạn là 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN nêu trên, ước tính số thuế được gia hạn khoảng 40.500 tỷ đồng.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh, để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng này, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu trên. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2021. Ước tính số tiền gia hạn cho đối tượng này là khoảng 1.300 tỷ đồng.

Về tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của DN, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/ 2021. Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng.

Dự kiến tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo chính sách giãn, hoãn thời hạn nộp thuế tại dự thảo nghị định là 115.000 tỷ đồng.

Theo dự thảo nghị định, thực hiện các thủ tục để được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất hết sức đơn giản. Người nộp thuế thực hiện nộp 1 lần duy nhất giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế. Hiện nay, thủ tục này đã được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế để tạo thuận lợi cho người dân và DN.

Do đây là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho DN và các đối tượng chịu tác động nên Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung của nghị định đã quy định chi tiết để các DN có thể áp dụng ngay. Tuy nhiên, để tránh trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép giao thẩm quyền cho Bộ Tài chính hướng dẫn nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc./.

Nguồn: copy

Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online https://desabukittinggi.id/ https://cerdasfinansial.id/ https://talentindonesia.id/ Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of