Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công: “Đường đến vinh quang bao giờ cũng nhiều chông gai”

Tại cuộc gặp mặt Thủ tướng Chính phủ với doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Chủ tịch VCCI đã có bài phát…

View More Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công: “Đường đến vinh quang bao giờ cũng nhiều chông gai”

Khóa học: “An toàn lao động, vệ sinh lao động” ngày 3-4/6/2021

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật…

View More Khóa học: “An toàn lao động, vệ sinh lao động” ngày 3-4/6/2021