QUỐC HỘI VỚI DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP: Xây dựng văn bản pháp luật cần lấy ý kiến doanh nghiệp

Theo ông Phạm Đình Đoàn, việc ban hành các văn bản pháp luật còn thiếu sự đóng góp của doanh nghiệp, nhất là trước vấn…

View More QUỐC HỘI VỚI DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP: Xây dựng văn bản pháp luật cần lấy ý kiến doanh nghiệp

QUỐC HỘI VỚI DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP: Người dân, doanh nghiệp là trung tâm trong mọi quyết sách!

Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi thăm VCCI và gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp nhân ngày…

View More QUỐC HỘI VỚI DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP: Người dân, doanh nghiệp là trung tâm trong mọi quyết sách!

Khóa học trực tuyến “Cập nhật một số quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện” ngày 19/05/2021

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Doanh nghiệp 2020.…

View More Khóa học trực tuyến “Cập nhật một số quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện” ngày 19/05/2021

Khóa học: “Hướng dẫn – Giải đáp một số quy định mới về chính sách thuế ngày 22/05/2021

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm hiểu, nắm vững và áp dụng một cách đúng…

View More Khóa học: “Hướng dẫn – Giải đáp một số quy định mới về chính sách thuế ngày 22/05/2021

Khóa học: “An toàn lao động, vệ sinh lao động” ngày 3-4/6/2021

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật…

View More Khóa học: “An toàn lao động, vệ sinh lao động” ngày 3-4/6/2021