Đoàn công tác của Đại sứ quán nước Cộng hòa Italia tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng

Đoàn công tác của Đại sứ quán nước Cộng hòa Italia tại Việt Nam do Ngài Antonio Alessandro, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, dẫn…

View More Đoàn công tác của Đại sứ quán nước Cộng hòa Italia tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng

Đoàn công tác của Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng ( VCCI Hải Phòng) vào ngày 06/7/2020

Đoàn công tác của Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam do Ngài Weert Börner , Phó Đại sứ- Trưởng Phòng Kinh tế, dẫn…

View More Đoàn công tác của Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng ( VCCI Hải Phòng) vào ngày 06/7/2020