Khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy

Ngày 22/01/2022, VCCI Hải Phòng cùng Ủy ban MTTQVN thành phố Hải Phòng, Ủy ban MTTQVN huyện Kiến Thụy và Công ty cổ phần CPN…

View More Khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy

VCCI Hải Phòng hưởng ứng Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động.

Xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo…

View More VCCI Hải Phòng hưởng ứng Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động.