Khóa học trực tuyến: “Nhận thức về quản trị LEAN 4.0 – Phương pháp quản trị toàn diện” ngày 10/6/2021

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP Để cung cấp cho các cấp quản lý và các nhà quản trị Doanh nghiệp một cái nhìn…

View More Khóa học trực tuyến: “Nhận thức về quản trị LEAN 4.0 – Phương pháp quản trị toàn diện” ngày 10/6/2021

Khóa học trực tuyến “Cập nhật một số quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện” ngày 19/05/2021

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Doanh nghiệp 2020.…

View More Khóa học trực tuyến “Cập nhật một số quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện” ngày 19/05/2021

Khóa học: “Hướng dẫn – Giải đáp một số quy định mới về chính sách thuế ngày 22/05/2021

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm hiểu, nắm vững và áp dụng một cách đúng…

View More Khóa học: “Hướng dẫn – Giải đáp một số quy định mới về chính sách thuế ngày 22/05/2021

Khóa học: “An toàn lao động, vệ sinh lao động” ngày 3-4/6/2021

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật…

View More Khóa học: “An toàn lao động, vệ sinh lao động” ngày 3-4/6/2021