KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VỀ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID – 19 ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM

Cuộc khảo sát này do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành nhằm thu thập thông tin đánh giá nhanh tình hình lao động, việc làm tại doanh nghiệp và yêu cầu cấp bách của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh. Từ đó, VCCI sẽ tổng hợp và gửi những kiến nghị đúng đắn, kịp thời tới các cơ quan quản lý Nhà nước để giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra.

View More KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VỀ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID – 19 ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM

MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN “DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: LIÊN KẾT ĐỂ THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU” NGÀY 8/10/2019 TẠI HÀ NỘI

Nhằm tìm ra những sáng kiến, giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường liên kết thúc đẩy doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị…

View More MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN “DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: LIÊN KẾT ĐỂ THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU” NGÀY 8/10/2019 TẠI HÀ NỘI