MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN “DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: LIÊN KẾT ĐỂ THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU” NGÀY 8/10/2019 TẠI HÀ NỘI

Nhằm tìm ra những sáng kiến, giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường liên kết thúc đẩy doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị…

View More MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN “DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: LIÊN KẾT ĐỂ THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU” NGÀY 8/10/2019 TẠI HÀ NỘI