Công bố Nghị quyết của Chính phủ về thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn

.

.

Ngày 15/5, tại huyện Vân Đồn, UBND tỉnh tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự lễ công bố.

Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh và lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại lễ công bố.

Cùng với Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang), Vân Đồn (Quảng Ninh) đã được Trung ương xác định là 3 khu kinh tế trọng điểm, 3 điểm đột phá phát triển Bắc – Trung – Nam của đất nước. Trong đó, Vân Đồn là khu kinh tế duy nhất nằm trong khu vực hợp tác kinh tế Việt- Trung, hợp tác liên vùng Vịnh Bắc Bộ mở rộng, cầu nối ASEAN – Trung Quốc, Hành lang kinh tế Nam Ninh – Singapore, trong Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh). Toàn bộ diện tích khu kinh tế nằm trong địa giới hành chính của huyện Vân Đồn. 

Để phát huy tiềm năng, lợi thế hiện có của tỉnh Quảng Ninh nói chung và huyện Vân Đồn nói riêng, đảm bảo hoàn thành đúng nội dung, tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội KKT Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh đã xây dựng Đề án thí điểm thành lập Ban Quản lý KKT Vân Đồn, trình các bộ, ngành thẩm định và báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trong tháng 6/2019.

Ngày 14/11/2019, Chính phủ đã có Nghị quyết số 102/NQ-CP về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý KKT Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 21/4/2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Vân Đồn.

Theo Quyết định, Ban Quản lý KKT Vân Đồn là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, thời gian thực hiện thí điểm 3 năm, kể từ ngày 21/4/2020. Theo đó, Ban Quản lý KKT Vân Đồn thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với KKT Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công, dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong KKT Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh theo quy định của pháp luật. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, tài khoản riêng và con dấu hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm, nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao quyết định cho đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý KKT Vân Đồn.

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý gồm: Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ và Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư. Biên chế công chức của Ban Quản lý do UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định trong tổng biên chế hành chính được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm không làm tăng tổng số biên chế công chức của tỉnh và thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định.

Khẳng định vị trí quan trọng của Vân Đồn trong chiến lược phát triển của đất nước, của tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, từ năm 2007 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định thành lập Khu kinh tế Vân Đồn, năm 2008 quyết định thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn. Với các cơ chế chính sách cho phép áp dụng đặc biệt nhằm phát triển Vân Đồn, trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển – đảo chất lượng cao, trung tâm hàng không quốc tế, trung tâm dịch vụ cao cấp và là đầu mối giao thương quốc tế. 

Đối với tỉnh Quảng Ninh, để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và hoàn thành việc xây dựng Vân Đồn đến năm 2050 là: “một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam, nằm trong nhóm dẫn đầu về thành phố đáng sống của khu vực châu Á – Thái Bình Dương”, từ năm 2012, tỉnh Quảng Ninh xây dựng và đề xuất mô hình Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn và đã được Quốc hội đưa vào Hiến pháp 2013, chương trình xây dựng luật. Tỉnh Quảng Ninh xác định cùng với Móng Cái, Vân Đồn là hai điểm đột phá trong thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh” của tỉnh. Tỉnh đã báo cáo đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ cho phép thuê đơn vị tư vấn nước ngoài là Tập đoàn PricewaterhouseCoopers (PwC – Mỹ) thực hiện lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Khu Kinh tế Vân Đồn và quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2018.

Trước yêu cầu phát triển và vị thế của Vân Đồn hiện tại, tương lai, tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo và được Thủ tướng đồng ý cho thực hiện thí điểm mô hình Ban Quản lý KKT Vân Đồn trong thời gian 3 năm. Đây là Ban Quản lý đầu mối quản lý nhà nước về Khu Kinh tế, đầu mối chính nghiên cứu, tham mưu, bám sát hiện thực hóa các mục tiêu: Phát triển kinh tế – xã hội tại Khu kinh tế Vân Đồn nhanh và bền vững, dựa trên cơ sở phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của Vân Đồn; chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ tiên tiến; phát huy nội lực và thu hút ngoại lực. Phát triển Khu kinh tế Vân Đồn mang tính đột phá, tập trung vào các ngành nghề có lợi thế cạnh tranh, mang lại lợi ích kinh tế – xã hội. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm lợi ích quốc gia, với giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội; tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác đối ngoại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, lộ trình cho sự phát triển của Khu Kinh tế Vân Đồn đã được tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ những định hướng, chủ trương của trung ương, các điều kiện về cơ sở hạ tầng, tâm lý của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn Khu kinh tế và tỉnh Quảng Ninh, sự mong đợi của các nhà đầu tư, Khu Kinh tế Vân Đồn sẽ là một trong những bổ trợ cho mục tiêu xây dựng thành phố Quảng Ninh trước năm 2030.

“Với một mô hình thí điểm về quản lý nhà nước tại địa phương, nhằm hoàn thiện những vấn đề từ thực tiễn xây dựng cơ sở lý luận, hoàn thiện mô hình đặc khu hành chính-kinh tế theo quy định tại Hiến pháp, tỉnh Quảng Ninh đang rất nỗ lực để vận hành hiệu quả một trong 3 điểm đột phá phát triển của đất nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định phân công đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý KKT Vân Đồn; đồng chí Lê Hữu Phúc, Phó trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND tỉnh, giữ chức vụ Phó Trưởng ban là sự tin tưởng, kỳ vọng vào năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm công tác của cá nhân hai đồng chí, đồng thời thể hiện quyết tâm của tỉnh trong vận hành các mô hình quản lý chuyên nghiệp, đột phá ở những địa bàn trọng điểm trong chiến lược phát triển của tỉnh, của đất nước” – đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh trong trao quyết định cho các đồng chí lãnh đạo Ban Quản lý KKT Vân Đồn.  

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Vân Đồn chúc mừng 2 đồng chí nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý KKT Vân Đồn đã cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Đây là trách nhiệm to lớn, vinh dự cũng là thách thức đối với tập thể lãnh đạo Ban quản lý KKT Vân Đồn. Quyết tâm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ, trọng trách được tin tưởng, giao phó, đồng chí Trưởng Ban Quản lý KKT Vân Đồn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp các sở, ngành và huyện Vân Đồn. Đồng chí cam kết sẽ sớm ổn định tổ chức bộ máy, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                                                             Nguồn copy

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of