KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VỀ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID – 19 ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM

Hiện nay đại dịch COVID-19 đang lan rộng trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường và tác động nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập và sức khỏe của người lao động.

KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VỀ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID – 19 ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM

Cuộc khảo sát này do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành nhằm thu thập thông tin đánh giá nhanh tình hình lao động, việc làm tại doanh nghiệp và yêu cầu cấp bách của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh. Từ đó, VCCI sẽ tổng hợp và gửi những kiến nghị đúng đắn, kịp thời tới các cơ quan quản lý Nhà nước để giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra. Chúng tôi cam kết các thông tin Doanh nghiệp chia sẻ chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

Các doanh nghiệp tham gia khảo sát tại đây:

Tổng hợp kết quả

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of