Đề xuất tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Theo dự thảo, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đủ tiêu chuẩn để ghi sổ kế toán là những tài sản có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, thỏa mãn đồng thời cả 2 tiêu chí dưới đây: Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên; có nguyên giá từ 10.000.000 đồng trở lên.

Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ghi sổ kế toán gồm: Đường và các công trình phụ trợ gắn liền với đường; cầu đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với cầu đường bộ; hầm đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với hầm đường bộ; trạm kiểm tra tải trọng xe; trạm thu phí đường bộ; bến xe; bãi đỗ xe…

Mọi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải có hồ sơ tài sản và được quản lý chặt chẽ về hiện vật và giá trị theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan. Mọi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ghi sổ kế toán phải có đầy đủ thông tin về nguyên giá, giá trị còn lại và hao mòn lũy kế.

Phương pháp tính hao mòn

Mức hao mòn hàng năm của từng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được tính theo công thức:

Mức hao mòn hàng năm của từng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ=Nguyên giá của tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộxTỷ lệ hao mòn (%/năm)

Mức tính hao mòn cho năm cuối cùng thuộc thời gian sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được xác định là hiệu số giữa nguyên giá tài sản kết cấu hạ tầng và số hao mòn lũy kế đã thực hiện của tài sản kết cấu hạ tầng đó.

Việc trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thực hiện khi cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo KL(Báo Chính phủ)

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of