VCCI HẢI PHÒNG
VCCI HẢI PHÒNG
VCCI HẢI PHÒNG

VCCI

Quản trị công ty - Yếu tố tiên quyết để Doanh Nghiệp hội nhập !

Cải thiện quản trị công ty là một yếu tố tiên quyết để doanh nghiệp Việt Nam có thể rút ngắn khoảng cách và bắt kịp các doanh nghiệp trong khu vực và hội nhập thị trường thế giới.

Read more ...