VCCI HẢI PHÒNG
VCCI HẢI PHÒNG
VCCI HẢI PHÒNG

VCCI HẢI PHÒNG

HỘI NGHỊ DOANH NGHIỆP KHU VỰC DUYÊN HẢI PHÍA BẮC NĂM 2016

 Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân Bính Thân, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp khu vực Duyên hải phía Bắc năm 2016. 

Read more ...

NEWS

KHÓA HỌC: Kỹ năng xúc tiến thương mại thông qua các công cụ trực tuyến ( 26/08/2016 )

Trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu nông thủy sản sang thị trường Phần Lan và Bắc Âu (Dự án FLC 14-04) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì triển khai, dưới sự tài trợ của Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam với mục tiêu cung cấp cho doanh nghiệp trong nước các thông tin, danh sách sản phẩm và thị trường xuất khẩu tiềm năng, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh nước ngoài, VCCI phối hợp với Trường Đại học Ngoại thương Việt Nam tổ chức khóa học: “Kỹ năng xúc tiến thương mại thông qua các công cụ trực tuyến” tại thành phố Hải Phòng.

Read more ...

VCCI

Giới thiệu về Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (dưới đây có thể gọi tắt là Phòng) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.

Read more ...