VCCI HẢI PHÒNG
VCCI HẢI PHÒNG
VCCI HẢI PHÒNG

VCCI

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CẦN CHÍNH SÁCH MẠNH, CỤ THỂ HƠN

Ngày 14/4, tại TPHCM, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo lấy ý kiến các hiệp hội doanh nghiệp phía nam nhằm hoàn thiện Dự án Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa.