Khảo sát đánh giá tình hình DN trước diễn biến giai đoạn 2 của đại dịch Covid-19

Phòng Thương mại và Công nghiệp Chi nhánh Hải Phòng ( VCCI Hải Phòng ) trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã tích cực tham gia các hoạt động khảo sát để giúp VCCI Có cơ sở đánh giá tình hình cộng đồng doanh nghiệp và đề xuất kiến nghị với chính phủ nhằm đưa ra các chính sách hỗ trợ công đồng doanh nghiệp nhất là trong giai đoạn khó khăn gây ra bởi đại dịch Covid-19.

Khảo sát đánh giá tình hình DN trước diễn biến giai đoạn 2 của đại dịch Covid-19

Trước những diễn biến của đại dịch Covid-19 Giai đoạn 2, Chính phủ đã có những biện pháp kịp thời để phòng chống sự lây lan dịch bệnh, theo phương thức ưu tiên chống dịch đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế xã hội. Tuy nhiên do ảnh hưởng từ đợt dịch lần trước, sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp đã bị suy giảm nhiều.

Để tiếp tục có có sở xây dựng báo cáo về tình hình sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp và đề xuất các kiến nghị các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, VCCI HP tổ chức ” Khảo sát sức khỏe Doanh nghiệp Việt Nam quý II/2020 và tác động của giai đoạn 2 đại dịch Covid-19 đến lao động, việc làm”. Mục đích của cuộc khảo sát không chỉ cập nhật tình hình sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp trong sáu tháng đầu năm 2020 mà còn tập trung vào các đánh giá tác động mới của giai đoạn 2 đại dịch Covid-19, nhất là tác động đến lao động, việc làm ở nước ta; tình hình tiếp cận các chính sách hỗ trợ vừa qua, từ đó đề xuất kiến nghị với Chính phủ những giải pháp mới.

VCCI Hải Phòng trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp tham gia khảo sát và cung cấp thông tin theo bản Khảo sát Online dưới đây.

Kết quả khảo sát Online

Chúng tôi cam kết các thông tin do Quý Doanh nghiệp cung cấp chỉ sử dụng cho mục đích đã nêu trên. Trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of