KHẢO SÁT NHANH VỀ VIỆC TIẾP CẬN LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực,…Nhằm triển khai các nội dung hỗ trợ DNNVV và Nghị định 80/2021/NĐ-CP theo đúng quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng (VCCI Hải Phòng) thực hiện “Khảo sát nhanh về việc tiếp cận Luật Hỗ trợ DNNVV” để VCCI Hải Phòng tổng hợp, báo cáo và đề xuất với UBND thành phố Hải Phòng có chính sách, giải pháp, hành động cụ thể hỗ trợ cho DNNVV trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp tham gia trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát ONLINE dưới đây

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of