Khóa học Nghiệp vụ khai hải quan – Khóa VI (khai giảng ngày 12/6/2021)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Căn cứ Khoản 2a, Điều 20 Luật Hải quan năm 2014 thì Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan là công dân Việt Nam phải đáp ứng đủ điều kiện: có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Hiện nay, việc thực hiện thủ tục hải quan chủ yếu bằng điện tử, người khai hải quan phải được đào tạo và có khả năng sử dụng thành thạo Hệ thống khai hải quan điện tử, trường hợp không đáp ứng được điều kiện trên, người khai hải quan phải thực hiện  thủ tục hải quan điện tử thông qua đại lý làm thủ tục hải quan. Để tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cập nhập, nắm vững và thực hiện đúng các quy định mới về nghiệp vụ khai hải quan, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng (VCCI Hải Phòng) tổ chức khóa học: “Nghiệp vụ khai hải quan – Khóa VI” tại TP Hải Phòng.

Thời gian:    Khai giảng ngày 12/6/2021

Học vào các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần (Sáng: 8h00 đến 11h00; Chiều: 14h00 đến 17h00).

Địa điểm:     Hội trường VCCI Hải Phòng – Số 10 Đinh Tiên Hoàng, Hải Phòng

Nội dung:     Theo nội dung đính kèm

Diễn giả:      Các Chuyên gia của Tổng Cục Hải quan – Bộ Tài chính

Kinh phí:     4.500.000 đồng/học viên

Sau khóa học các học viên sẽ được cấp chứng nhận tốt nghiệp.

Để khóa học được tổ chức chu đáo và thành công, đề nghị Quý doanh nghiệp đăng ký và đóng kinh phí tham dự cho Ban tổ chức trước ngày 28/5/2021  tại VCCI Hải Phòng, số 10 Đinh Tiên Hoàng, Hải Phòng.

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of