Khóa học trực tuyến “Cập nhật một số quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện” ngày 19/05/2021

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Doanh nghiệp 2020. Theo đó, Luật gồm 10 chương, 218 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 thay thế Luật Doanh nghiệp 2014. Do đó, để giúp các doanh nghiệp tìm hiểu, nắm vững và thực hiện một cách đúng, hiệu quả các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức khóa học trực tuyến: “Cập nhật một số quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện”.

Thời gian:   Sáng ngày 19/5/2021 (Sáng: 8h00 đến 11h30).

Nội dung:    Theo chương trình đính kèm

Diễn giả:     Luật sư Trương Thanh Đức – Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Kinh phí:    Doanh nghiệp không phải đóng góp kinh phí tham dự.

Để khóa học được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý doanh nghiệp cử đại biểu tham dự, xin gửi phiếu đăng ký (theo mẫu đính kèm) cho chúng tôi trước ngày 15/5/2021. Trong trường hợp có những thay đổi thông tin về khóa học, Ban tổ chức xin được miễn trách đối với những doanh nghiệp không gửi đăng ký tham dự.

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of