Khóa học trực tuyến: “Kỹ năng lập KPI và KRI” ngày 27/05/2021

        Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

Việc áp dụng KPIs trong chiến lược lãnh đạo của các doanh nghiệp là rất cần thiết, đặc biệt là những doanh nghiệp có chủ trương quản lý theo mục tiêu và định hướng quản lý theo hiệu quả công việc. Nhờ có công cụ đánh giá hiệu quả của công việc KPIs mà động lực làm việc của nhân viên được cải thiện đáng kể và điều này được thể hiện qua ý thức, thái độ cũng như tinh thần làm việc nhóm. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ này không đơn giản, đòi hỏi nhiều công sức và thời gian để nghiên cứu, thử nghiệm từng bước. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng triệt để công cụ hữu hiệu này để nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên, với sự hỗ trợ của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Công ty Cổ phần Athena, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng tổ chức khóa học trực tuyến: “Kỹ năng lập KPI và KRI”.

Thời gian:   Ngày 27/5/2021 (Sáng: 8h30 đến 11h30; chiều 14h00 – 17h00).

Nội dung:    Theo chương trình đính kèm

Diễn giả:      Mr Huỳnh Minh Quốc – CEO ISC Việt Nam kiêm Ban Giám đốc Tập đoàn Axus – Tập đoàn #1 thế giới về bút chì màu; Thành viên Tập đoàn M&G; CEO Công ty Cổ phần Athena; Chuyên gia đào tạo Quản trị LEAN ứng dụng; Cố vấn cao cấp của Ban Giám đốc các Doanh nghiệp FDI trong các lĩnh vực: Tái cấu trúc doanh nghiệp; Xây dựng hệ thống quản trị LEAN; Quản trị hiệu suất; Phát triển nguồn nhân lực…

Kinh phí:    Doanh nghiệp không phải đóng góp kinh phí tham dự.

Để khóa học được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý doanh nghiệp cử đại biểu tham dự, xin gửi phiếu đăng ký (theo mẫu đính kèm) cho chúng tôi trước ngày 25/5/2021. Trong trường hợp có những thay đổi thông tin về khóa học, Ban tổ chức xin được miễn trách đối với những doanh nghiệp không gửi đăng ký tham dự.

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of