Khóa học trực tuyến: “Nhận diện và quản trị rủi ro”

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

Các doanh nghiệp đứng trước sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ đang phải đối mặt với nhiều loại rủi ro khác nhau, cần có công cụ sắp xếp, đánh giá để đưa ra quyết định về rủi ro và các biện pháp ngăn ngừa hay khắc phục hậu quả khi rủi ro xảy ra. Để giúp doanh nghiệp nhận diện được rủi ro cũng như đưa ra các giải pháp xử lý rủi ro cho doanh nghiệp, với sự hỗ trợ của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Công ty Cổ phần Athena, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng tổ chức khóa học trực tuyến: “Nhận diện và quản trị rủi ro”.

Thời gian:    Sáng ngày 5/8/2021 (Từ 8h30 đến 11h30).

Nội dung:    Theo chương trình đính kèm

Diễn giả:      Mr Huỳnh Minh Quốc – CEO ISC Việt Nam kiêm Ban Giám đốc Tập đoàn Axus – Tập đoàn #1 thế giới về bút chì màu; Thành viên Tập đoàn M&G; CEO Công ty Cổ phần Athena; Chuyên gia đào tạo Quản trị LEAN ứng dụng; Cố vấn cao cấp của Ban Giám đốc các Doanh nghiệp FDI trong các lĩnh vực: Tái cấu trúc doanh nghiệp; Xây dựng hệ thống quản trị LEAN; Quản trị hiệu suất; Phát triển nguồn nhân lực…

Kinh phí:    Doanh nghiệp không phải đóng góp kinh phí tham dự.

Để khóa học được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý doanh nghiệp cử đại biểu tham dự, xin gửi phiếu đăng ký (theo mẫu đính kèm) cho chúng tôi trước ngày 3/8/2021. Trong trường hợp có những thay đổi thông tin về khóa học, Ban tổ chức xin được miễn trách đối với những doanh nghiệp không gửi đăng ký tham dự.

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of