Khóa học trực tuyến: “Nhận thức về quản trị LEAN 4.0 – Phương pháp quản trị toàn diện” ngày 10/6/2021

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

Để cung cấp cho các cấp quản lý và các nhà quản trị Doanh nghiệp một cái nhìn tổng thể và nhận thức đúng đắn về quản trị Doanh nghiệp. Từ đó giúp định hướng, lập kế hoạch hành động và triển khai thực hiện quản trị Doanh nghiệp hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn và toàn diện hơn, với sự hỗ trợ của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Công ty Cổ phần Athena, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng tổ chức khóa học trực tuyến: “Nhận thức về quản trị  LEAN 4.0 – Phương pháp quản trị toàn diện”.

Thời gian:   Ngày 10/6/2021 (Sáng: 8h30 đến 11h30; chiều 14h00 – 17h00).

Nội dung:    Theo chương trình đính kèm

Diễn giả:      Mr Huỳnh Minh Quốc – CEO ISC Việt Nam kiêm Ban Giám đốc Tập đoàn Axus – Tập đoàn #1 thế giới về bút chì màu; Thành viên Tập đoàn M&G; CEO Công ty Cổ phần Athena; Chuyên gia đào tạo Quản trị LEAN ứng dụng; Cố vấn cao cấp của Ban Giám đốc các Doanh nghiệp FDI trong các lĩnh vực: Tái cấu trúc doanh nghiệp; Xây dựng hệ thống quản trị LEAN; Quản trị hiệu suất; Phát triển nguồn nhân lực…

Kinh phí:    Doanh nghiệp không phải đóng góp kinh phí tham dự.

Để khóa học được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý doanh nghiệp cử đại biểu tham dự, xin gửi phiếu đăng ký (theo mẫu đính kèm) cho chúng tôi trước ngày 8/6/2021. Trong trường hợp có những thay đổi thông tin về khóa học, Ban tổ chức xin được miễn trách đối với những doanh nghiệp không gửi đăng ký tham dự.

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of