Khóa học trực tuyến: “Sales – Combo kỹ năng cốt lõi”

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

Hạn chế của không ít Doanh nghiệp hiện nay còn đặt vị trí bán hàng (sales) chưa đúng, coi kỹ năng bán hàng là điều hiển nhiên sẵn có trong bất kỳ nhân viên khi tuyển dụng vào Doanh nghiệp, thường Doanh nghiệp chỉ nhìn họ thông qua doanh số bán hàng. Tuy nhiên, điều đó mới chỉ là một phần nhỏ trong sứ mệnh của người bán hàng. Người bán hàng chuyên nghiệp là ai? Đó là những người không chỉ bán được nhiều hàng, mà còn thể hiện sự chăm sóc khách hàng, sự tri kỷ với khách hàng và cũng là người thể hiện đầy đủ nhất văn hoá doanh nghiệp trong hoạt động nghiệp vụ của mình. Nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nắm vững một số kiến thức cơ bản về kỹ năng bán hàng, với sự hỗ trợ của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Công ty Cổ phần Athena, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng tổ chức khóa học trực tuyến: “Sales – Combo kỹ năng cốt lõi”.

Thời gian:     Sáng ngày 29/7/2021 (Từ 8h30 đến 11h30).

Nội dung:     Theo chương trình đính kèm

Diễn giả:       Mr Huỳnh Minh Quốc – CEO ISC Việt Nam kiêm Ban Giám đốc Tập đoàn Axus – Tập đoàn #1 thế giới về bút chì màu; Thành viên Tập đoàn M&G; CEO Công ty Cổ phần Athena; Chuyên gia đào tạo Quản trị LEAN ứng dụng; Cố vấn cao cấp của Ban Giám đốc các Doanh nghiệp FDI trong các lĩnh vực: Tái cấu trúc doanh nghiệp; Xây dựng hệ thống quản trị LEAN; Quản trị hiệu suất; Phát triển nguồn nhân lực…

Kinh phí:     Doanh nghiệp không phải đóng góp kinh phí tham dự.

 Để khóa học được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý doanh nghiệp cử đại biểu tham dự, xin gửi phiếu đăng ký (theo mẫu đính kèm) cho chúng tôi trước ngày 27/7/2021. Trong trường hợp có những thay đổi thông tin về khóa học, Ban tổ chức xin được miễn trách đối với những doanh nghiệp không gửi đăng ký tham dự.

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of