Phát động chương trình Én Xanh 2019: Tìm kiếm, tôn vinh và lan tỏa sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng

Mỗi sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng là một cánh én nhỏ mang lại hy vọng và thay đổi tích cực cho xã hội.

Đó là thông điệp của chương trình Én Xanh 2019 với chủ đề  “Tìm kiếm và tôn vinh sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng”, được tổ chức chiều ngày 24/7.

Chương trình được sự bảo trợ của VCCI, do Viện Phát triển Doanh nghiệp phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP), Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam thực hiện. 

Tại buổi họp vào buổi sáng Ban tổ chức chương trình Én Xanh 2019, TS Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI, Trưởng Ban tổ chức Chương trình Én Xanh 2019 góp ý, với xứ mệnh tìm kiếm và tôn vinh các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng, vì sự phát triển bền vững, cần chú trọng đến yếu tố lan toả, lan tỏa những thực tiễn hay những điển hình, cá nhân có trách nhiệm để các sáng kiến vì cộng đồng được thực hiện thường xuyên, đến rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp. Đây là việc quan trọng nhất”.

Theo đó, Én Xanh là chương trình đầu tiên có quy mô toàn quốc nhằm tìm kiếm, tôn vinh các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng, góp phần thúc đẩy và lan tỏa tinh thần cùng những giải pháp kinh doanh giúp giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.

Nhằm thúc đẩy và hỗ trợ các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng, thực hiện tốt Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Chia sẻ về mục đích của việc thực hiện chương trình, bà Trần Thị Lan Anh – Phó Tổng thư ký VCCI cho biết: “Về tầm nhìn ngắn hạn, chương trình Én Xanh nhằm mục đích tìm kiếm, tôn vinh, lan tỏa những sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng. Mục tiêu dài hạn là thúc đẩy việc tạo ra những tác động ngày càng tích cực hơn trong các vấn đề môi trường, xã hội, góp phần xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phát triển doanh nghiệp xã hội và các sáng kiến xã hội”.

Bà Trần Thị Lan Anh – Phó Tổng thư ký VCCI

Được biết, một trong những điểm mới của chương trình Én Xanh 2019, đó là tập trung vào 5 chủ đề chính hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs).

Một là, nông nghiệp. Những sáng kiến kinh doanh góp phần xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam hiệu quả, nhân văn, bền vững thông qua giải quyết thách thức về biến đổi khí hậu, nông nghiệp công bằng, năng suất lao động, hợp tác doanh nghiệp với nông dân…

Hai là, môi trường và biến đổi khí hậu. Các sáng kiến kinh doanh giải quyết thách thức liên quan vấn đề tiêu dùng bền vững, giảm thiểu và quản lý rác thải, sử dụng năng lượng mới, giảm ô nhiễm môi trường.

Ba là, du lịch. Những sáng kiến giải quyết thách thức về phát triển điểm đến bền vững, rác thải từ hoạt động du lịch và việc phát triển các mô hình du lịch mới gắn với phát triển cộng đồng bền vững.

Bốn là, phụ nữ, những sáng kiến kinh doanh thúc đẩy sự tham gia và lãnh đạo của phụ nữ, tạo việc làm cho phụ nữ khó khăn, cung cấp dịch vụ, sản phẩm nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ.

Năm là, kinh doanh bao trùm, đa dạng. Các sáng kiến đang được áp dụng nhằm thúc đẩy và đảm bảo quyền lợi cho những người có thu nhập thấp và có hoàn cảnh đặc biệt được tham gia và phát huy năng lực trong hoạt động và chuỗi giá trị của doanh nghiệp.

Bà Hà Thị Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP)

Bà Hà Thị Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị của CSIP chia sẻ, với những điểm mới như trên, Én Xanh 2019 sẽ góp phần thúc đẩy tinh thần, giải pháp kinh doanh nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường cấp bách để trợ giúp cho cộng đồng. Chương trình Én Xanh cũng sẽ góp phần xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ, phát triển các sáng kiến xã hội tại Việt Nam. 

Được biết, Chương trình Én Xanh 2019 tìm kiếm 2 nhóm đối tượng. Nhóm một, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có các sáng kiến kinh doanh giải quyết thách thức xã hội và bảo vệ môi trường trong 5 lĩnh vực vừa nêu. Các sáng kiến bao gồm: Sáng kiến mới được triển khai từ 1-3 năm gần đây nhằm tìm kiếm giá trị gia tăng cho doanh nghiệp đồng thời góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, hướng tới mục tiêu kinh doanh công bằng và hỗ trợ các cộng đồng yếu thế.

Bên cạnh đó là sáng kiến khởi nghiệp mới, đột phá có khả năng nhân rộng để giải quyết thách thức trong 5 lĩnh vực và mang lại tác động cho cộng đồng. Các sáng kiến đã vượt qua giai đoạn thủ nghiệm và chứng minh được kết quả ban đầu.

Nhóm hai, các tổ chức, cá nhân có sáng kiến xây dựng hệ sinh tháu hỗ trợ cho các sáng kiến kinh doanh vì mục tiêu phát triển bền vững. Bao gồm, các sáng kiến xây dựng khuôn khổ pháp lý và chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp xã hội nói riêng và sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng nói chung. 

Đồng thời, các mô hình, hoạt động ươm tạo và hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội và các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng, các sáng kiến truyền thông, huy động nguồn lực tài chính, và các sáng kiến nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực kinh doanh cộng đồng, đặc biệt là doanh nghiệp xã hội.

Họp báo công bố Chương trình Én Xanh 2019 đã thu hút được đông đảo hàng trăm doanh nghiệp xã hội từ khắp cả nước tham gia.

Chương trình Én Xanh 2017 với thông điệp “Gọi én về – Gieo mùa xanh” đã tìm kiếm được 88 cánh én có những sáng kiến kinh doanh đột phá và vinh danh 15 sáng kiến kinh doanh và 10 sáng kiến xây dựng hệ sinh thái góp phần giải quyết vấn đề xã hội và môi trường. Chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ tới hơn 3 triệu người dân Việt Nam.

Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, một trong những cánh Én Xanh tiêu biểu năm 2017, đại diện doanh nghiệp xã hội Tò he cho biết: Sau khi tham gia chương trình Én Xanh 2017, đã có nhiều cơ hội mới mở ra với Tò he, trong đó phải kể đến việc doanh nghiệp đã mở được đại lý chính thức tại thị trường Nhật Bản, và một cửa hàng bán lẻ tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, quy mô của các chương trình tạo ra sân chơi đối với các trẻ em đặc biệt cũng đã tăng lên gấp 3 lần, và doanh nghiệp đã mở thêm được một nhánh kinh doanh mới.

Theo Ngọc Hà(Báo Diễn Đàn Doanh nghiệp)

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of