Tháng 10 – Khóa học Nâng cao nghiệp vụ Kế toán – Kế toán thuế trong doanh nghiệp

Nhằm nâng cao nghiệp vụ kế toán, kế toán thuế cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nắm vững và áp dụng một cách đúng đắn, hiệu quả một số quy định mới về các Luật Quản lý thuế, Luật thuế GTGT, TNDN, TNCN cũng như để hỗ trợ các doanh nghiệp vận dụng các chính sách thuế, kiện toàn và hoàn thiện hồ sơ kế toán thuế phục vụ công tác báo cáo thuế trong năm 2019, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng tổ chức khóa học: “Nâng cao nghiệp vụ  Kế toán – Kế toán thuế trong doanh nghiệp”  tại TP Hải Phòng.

  • Mục đích:

– Nâng cao trình độ quản lý tài chính và quản trị kinh doanh.

– Nâng cao trình độ kế toán và nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp theo chế độ kế toán hiện hành.

– Biết sử dụng thông tin kế toán, kiểm tra thông tin kế toán để xác định số thuế Doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nước.

– Nắm vững và áp dụng một cách đúng đắn, hiệu quả một số quy định mới về các Luật Quản lý thuế, Luật thuế GTGT, TNDN, TNCN cũng như để hỗ trợ các doanh nghiệp vận dụng chính sách thuế, kiện toàn và hoàn thiện hồ sơ kế toán thuế phục vụ công tác báo cáo quyết toán thuế cho năm tài chính.

  • Nội dung:

Phần 1: Nâng cao nghiệp vụ kế toán, kế toán thuế trong doanh nghiệp

1.Những vấn đề cơ bản về kế toán

2.Những văn bản pháp quy về kế toán

3.Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp

4.Thực hành kế toán tài chính theo chế độ kế toán hiện hành

5.Đánh giá tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh

6.Phương pháp kiểm tra tài liệu kế toán thuế (Tài sản, công nợ, chi phí, thu nhập, hàng tồn kho…)

Phần 2: Giải đáp vướng mắc của Doanh nghiệp./.

Mọi chi tiết xin liên hệ với BTC: Mr Vũ Bình (Tel: 0904 188 308/ 0225 3 804 888), email: binhvu@vccihp.com.vn

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of