Tháng 10 – Khóa học Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kê khai thuế – Phổ biến & Giải đáp một số quy định mới về Luật Quản lý thuế, Luật thuế GTGT, TNDN, TNCN

Nội dung chương trình khóa học

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kê khai thuế – Phổ biến & Giải đáp một số quy định mới về Luật Quản lý thuế, Luật thuế GTGT, TNDN, TNCN

          Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nắm vững, áp dụng một số phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kê khai thuế, cũng như nắm vững và thực hiện một cách đúng đắn, hiệu quả một số quy định mới về các Luật Quản lý thuế, Luật thuế GTGT, TNDN, TNCN, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng tổ chức khóa học: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kê khai thuế – Phổ biến & Giải đáp một số quy định mới về Luật Quản lý thuế, Luật thuế GTGT, TNDN, TNCN” tại TP Hải Phòng.

  • Khai mc

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kê khai thuế.

2. Phổ biến – Giải đáp một số quy định mới về Luật Quản lý thuế

3. Phổ biến – Giải đáp một số quy định mới về Luật thuế GTGT

4. Phổ biến – Giải đáp một số quy định mới về Luật thuế TNDN

5. Phổ biến – Giải đáp một số quy định mới về Luật thuế TNCN

  • Bế mc./.

Mọi chi tiết xin liên hệ với BTC: Mr Vũ Bình (Tel: 0904 188 308/ 0225 3 804 888), email: binhvu@vccihp.com.vn

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of