Tháng 10 – Mời tham dự buổi chia sẻ : Pháp luật hợp đồng trong kinh doanh – Kỹ năng soạn thảo, quản lý hợp đồng thương mại nhằm phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh.

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP  

          Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nắm vững một số vấn đề cơ bản trong việc soạn thảo hợp đồng, giao kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng và Bài học kinh nghiệm về ký kết hợp đồng thương mại, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức buổi chia sẻ: Pháp luật hợp đồng trong kinh doanh – Kỹ năng soạn thảo, quản lý hợp đồng thương mại nhằm phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh.

        Thời gian:    Ngày 29/10/2019 (Chiều: 14h00 đến 17h00).

        Địa điểm:     Hội trường VCCI Hải Phòng

                             Số 10 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.  

Nội dung:    Theo chương trình đính kèm

        Diễn giả:      Luật sư, Trọng tài viên Ngô Khắc Lễ – Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

        Kinh phí:     Quý Doanh nghiệp không phải đóng góp kinh phí tham dự.

        Để chương trình được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý doanh nghiệp cử đại biểu đến tham dự, xin gửi phiếu đăng ký (theo mẫu đính kèm) cho chúng tôi trước ngày 25/10/2019. Trong trường hợp có những thay đổi thông tin về chương trình, Ban tổ chức xin được miễn trách đối với những doanh nghiệp không gửi đăng ký tham dự.

Nội dung chia sẻ trong chương trình:

 Pháp luật hợp đồng trong kinh doanh – Kỹ năng soạn thảo, quản lý hợp đồng thương mại nhằm phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh

1.  Các văn bản hình thành thỏa thuận/hợp đồng

2.  Các điều khoản căn bản trong hợp đồng

3. Những lưu ý trong soạn thảo hợp đồng

4.  Kỹ năng xử lý vướng mắc, tranh chấp hợp đồng, những lưu ý đối với từng loại hợp đồng cụ thể

5. Một số việc tranh chấp cụ thể, bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp

Mọi chi tiết xin liên hệ với BTC: Mr Thưởng: 0972 364 847, Mr Phúc 0979 951 510

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of